Álláslehetőség: szakács

 

Székelyszabar Község Önkormányzata       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Székelyszabar Község Önkormányzata

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7737 Székelyszabar, Árpád utca 53.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ételek elkészítése, részvétel az előkészítési és ételkiosztási feladatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szakács,

 

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középiskola/gimnázium,

•         közétkeztetésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         B kategóriás vezetői engedély

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű problémamegoldó képesség, önállóság, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz,végzettséget igazló okmány, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bízonyitvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kemény Balázs polgármester nyújt, a +36 69 386 103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Székelyszabar Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7737 Székelyszabar, Árpád utca 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 242/2021 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

vagy

•         Elektronikus úton Kemény Balázs polgármester részére a szekelyszabar.polghivatal@gmail.com E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Önkormányzat hirdetőtáblája - 2021. február 15.

•         Önkormányzat honlapja

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör 6 hónap próbaidő kitöltésével tölthető be. A pályázat kiírója a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekelyszabar.hu honlapon szerezhet.