Ajánlattételi felhívás Önkormányzati ingatlanra

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

 

Székelyszabar Község Önkormányzata ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbi ingatlanai határozott időre, a szerződéskötést követő 5 éves időtartamra történő mezőgazdasági célú haszonbérbe adása érdekében:

 

Helyrajzi szám

 

Művelési ág

Tulajdoni hányad

Terület (ha.m2)

Székelyszabar 279 hrsz.

kivett beépítetlen terület

1958/2223

0.9461

Székelyszabar 280 hrsz.

kivett beépítetlen terület

1/1

0.2345

Székelyszabar 284 hrsz.

kivett beépítetlen terület

1/1

0.4211

Székelyszabar 0150 hrsz.

legelő

1/1

1.0090

 

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje:    2021. április 23. 12.00

 

Az ajánlatok benyújtásának helye:Székelyszabar Község Önkormányzata (7737 Székelyszabar, Árpád utca 53.)

 

Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban kell benyújtani. A borítékra kérjük írják rá„Pályázat ingatlan haszonbérlet”. Ajánlatukban a természetes azonosító adataikon kívül kérjük, tűntessék fel telefonos és elektronikus (e-mail cím) elérhetőségüket is. A pályázat elbírálása során alkalmazandó fő értékelési szempont: a legmagasabb haszonbérleti díj fizetésére vonatkozó ajánlat. A beérkezett ajánlatok elbírálásának tervezett határideje 2021. április 30.

 

Az önkormányzat fenntartja magának azon jogot, hogy

 

- a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni,

- a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,

- a pályázatot visszavonja.

 

Székelyszabar, 2021. április 13.

 

 

 

Kemény Balázs

polgármester

 

(Az eredeti felhívás elérhető a helyi önkormányzat irodájában.)