Ajánlattételi felhívás

 

Ajánlattételi felhívás

 

Székelyszabar Község Képviselő- Testülete bérbeadásra kínálja

a tulajdonát képező 039/2 HRSZ-ú szántót.

Bérleti szerződés időtartama: 5 év
Bérleti idő kezdete: 2023.03.18.

Az ajánlattételeket 2022.11.09-ig, zárt borítékban kérjük benyújtani

Székelyszabar Község Önkormányzatának
(7737 Székelyszabar, Árpád u. 53.) irodájában.

 

Kelt: Székelyszabar, 2022.10.28.

Székelyszabar Község Képviselő- Testülete