Önkormányzati ingatlan bérbeadása

 

FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

 

 

 

Székelyszabar Község Önkormányzata (7737 Székelyszabar, Árpád u. 53.)
nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában álló
Székelyszabar 019/2 hrsz -ú (1819 m2) , 702 hrsz -ú  (637 m2)
rét, legelő művelési ágú területek bérbeadására.

 

 

Az ajánlatok benyújtásának módja, határideje:

Írásban a Helyi Önkormányzat irodájában, 2021.01.31-ig

 

 

 

 

Székelyszabar Község Önkormányzata

 

 

 

 

 

Székelyszabar, 2021.01.14.