Önkormányzati pályázati kiírás

Székelyszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

járművezető-karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 7737 Székelyszabar, Árpád utca 53.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:  Járművezetés, karbantartási tevékenység, zöldterület kezelés

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános
 • D kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • PAV II. vizsga
 • GKI igazolvány

Elvárt kompetenciák: megbízhatóság, precízség, szakmai jártasság, önállóság, felelősségvállalás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szalmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok  másolata,
 • gépjármű-vezetéshez szükséges iratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 69/386-103-as telefonszámon kérhatő.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Székelyszabar Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7737 Székelyszabar, Árpád utca 53.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: járművezető-karbantartó.
 • Elektronikus úton szekelyszabar.polghivatal[at]gmail[dot]com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.